ZEB er Norges fremste kompetansesenter for forskning, innovasjon og implementering av energieffektive nullutslippsbygg.

 

ZEB bygger landslaget innen energi- og miljøvennlige bygg

Stortinget har etablert 11 forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) etter klimaforliket i 2008. Et av disse er The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Senteret driftes av NTNU i samarbeid med SINTEF og består av 21 av Norges ledende partnere innen forskning, byggeteknikk, arkitektur og utvikling. ZEB skal finne løsninger for å eliminere CO2-utslipp fra bygg. Løsningene skal danne grunnlaget for innstramming av energi- og miljøkrav i byggeforskriftene i tråd med nasjonale føringer og internasjonale mål.

ZEB har følgende hovedmål:

«Å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygg som leder til markedsgjennombrudd for bygg med nullutslipp av drivhusgasser med tanke på produksjon, drift og riving.»

 

Om senteret

ZEB skal finne løsninger for å eliminere CO2-utslipp fra bygg og danne grunnlaget for innstramming av energi- og miljøkrav i byggeforskriftene i tråd med nasjonale føringer. Det nasjonale forskningssenteret skal plassere Norge i front når det gjelder forskning, innovasjon og implementering innen bygging av energieffektive nullutslippsbygg.

 

ZEB aktiviteter

Arbeidet innen ZEB er inndelt i fem arbeidspakker (workpackages =WP), herunder:

WP-1: Advanced materials technologies.

WP-2: Climate-adapted low-energy envelope technologies.

WP-3: Energy supply systems and services.

WP-4: Energy efficient use and operation.

WP-5: Concepts and strategies for zero emission buildings.

 

Administrasjon av senteret

Senteret har en generalforsamling som inkluderer alle industripartnerne, og et styre. Styret består av senterets ledelse og representanter fra industripartnerne. Disse er i majoritet og blir valgt fra de ulike gruppene av industripartnere.

Senteret er organisert som en delt NTNU/SINTEF enhet, og holder til på NTNU i Trondheim. Senterets ledelse er også delt mellom NTNU og SINTEF.

Senteret inkluderer hele verdikjeden av markedsaktører innen norsk byggebransje. Selskapene som er med, representerer mer enn 200 000 ansatte og har en årlig omsetning på 360 milliarder kroner (Statistisk Sentralbyrå, 2011).

I 2011 ble fire doktorgradsstudenter og en postdoktor ansatt i senteret som fra før hadde ni doktorgradsstudenter og tre postdoktorstillinger fra tidligere år.

 

Medlemmer av ZEB styret

Fredrik Shetelig, NTNU
Arild Gustavsen, NTNU
Jonas Holme, SINTEF Byggforsk
Rune Stene, Skanska
Phillipp Müller, SAPA Group
Zdena Cervenka, Statsbygg
Tine Hegli, Snøhetta
Jens Petter Burud, Caverion
Oddvar Hyrve, Weber AS

 

ZEB’s referansegruppe

Guro Hauge, Lavenergiprogrammet
Kristin Amundsen, NBBL
Birger Bergersen, NVE
Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådet
Michael Lommertz, ECOBOX
Tor Jostein Egeland, Norsk VVS Energi-og Miljøteknisk Forening
Egil Skavang, Arkitektbedriftene

Zero Village Bergen er tilrettelagt av ByBo

ZEB Partners