Om ByBo AS

ByBo AS er en ambisiøs boligutvikler som utvikler og bygger større boligprosjekter.

Vi er en langsiktig aktør som hele tiden strekker seg etter ny kunnskap og utfordrer problemstillinger. På den måten finner vi løsninger som sørger for at vi kan bygge fremtidens boliger – til det beste for våre kunder og for omgivelsene.

Vi ligger i front på utvikling og bygging av fremtidens boliger med hensyn til energi- og miljøriktige bygninger, men også innenfor universell utforming og velferdsteknologi. ByBo var den første byggherren i Norge som realiserte et stort passivhusprosjekt (Løvåshagen Borettslag – ferdigstilt i 2008) i tett samarbeid med Husbanken og Sintef. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og har vært en læringsarena for byggebransjen. God gjennomføringsevne og gode erfaringer gjør oss bedre i stand til å ta på oss nye og ambisiøse prosjekter.

ByBo AS har vært med i ZEB siden 2009 og er initiativtaker til Zero Village Bergen.

Se mer på www.bybo.no

by kh@bybo.no

Legg igjen en kommentar