Her finner du dokumenter knyttet til prosjektet.

 

  • Kort informasjon om prosjektet i Adobe .pdf format: Brosjyre om prosjektet
  • Plandokumenter for Kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland: KDP BLÅE