Norges største nullutslippsprosjekt for boliger.

Forurensning fra bygninger utgjør 40 prosent av den totale globale miljøforurensningen.
I Norge har Stortinget vedtatt klimamålsettinger om energieffektivisering av bygg og målsetting om nullutslipp som minstestandard innen 2020. Derfor etablerte man i 2009 forskningssenteret The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) for å finne konkrete løsninger på fremtidens byggekrav. ZEB er nå avløst av The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) som gir 8 nye år med forskning inne nullutslipp av bygninger og områder.
Zero Village Bergen skal bli Norges største nullutslippsprosjekt innen boligbygging og vil sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.

Om prosjektet

Zero step 1

Klimautfordringen

Bygninger står globalt for 40% av energiforbruk, CO2-utslipp og avfall. Ifølge FNs klimapanel vil utslippsreduserende tiltak være mest lønnsomme innenfor byggsektoren. Løsningen ligger i konkrete mål og løsningsorienterte handlingsplaner.

Klimautfordringen

Zero step 2

Norges fremste eksperter
på energi- og miljøkompetanse

FME ZEN er en samling av Norges fremste eksperter innen bygg og anlegg som skal finne løsninger for å eliminere CO2-avtrykket fra boligprosjekter og områder.

Vår ekspertise

Zero step 3

Zero Village Bergen
– et unikt boligprosjekt

Zero Village Bergen er med sine 800 boliger Norges største nullutslippsprosjekt innen boligbygging. Prosjektet skal sette nye standarder for boligbygging i Norge og utover landegrensene.

Løsningen

Om prosjektet